loader image
TRABZON Çaykara

KVKK Ve Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KVKK AYDINLATMA METNİ

Sayın müşterimiz www.florauzungol.com web sayfamızı ziyaretiniz, üyeliğiniz, rezervasyonunuz, satın alma işlemlerinizle, çağrı merkezimizle yaptığınız görüşmeler, acentalarımız aracılığıyla satın aldığınız ürün ve hizmetler ya da bilgi amaçlı olarak tarafımızla iletişime geçtiğiniz anlarda bazı kişisel verilerinizi bizimle paylaşmakta olduğunuzu bilmenizi isteriz.

Paylaştığınız bu bilgilerin tarafımızca hangi amaçlarla kullanılabileceği, bu verileri nasıl koruyacağımız, KVKK kapsamındaki tüm haklarınız işbu “Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metninde” açıklanmıştır. İnternet sitemizi ziyaret etmekle ya da çağrı merkezimizi arayarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanmayı talep ederek işbu “Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metninde” belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

 1. KİŞİSEL NİTELİKTE HANGİ VERİLERİNİZİ KULLANIRIZ?

İşbu ayrı aydınlatma metninde ayrıntılı olarak açıklayacağımız amaç ve yöntemlerle siz sayın müşterilerimizin aşağıda listelediğimiz bir kısım kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

 • Kimlik ve iletişim bilgileriniz; Ad, soyadı, TCKN, pasaport vb. bilgileriniz ile e-posta adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, kimliğinizde yer alan bilgileriniz, adres bilgileriniz,
 • Görsel ve işitsel kayıtlarınız; fotoğrafınız, çağrı merkezi kayıtlarınız,
 • Finansal bilgileriniz; şirketimizden almış olduğunuz hizmetlere dair finansal kayıtlar veya ödeme bilgileriniz,
 • Güncel ve geçmiş işlem bilgileriniz; mevcut veya geçmişteki rezervasyonunuza dair otel veya paket tur tercihleriniz ya da seyahat bilgileriniz.
 • Talep ve şikâyet bilgileriniz; sunduğumuz hizmetlere ilişkin olarak tarafımıza iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlere dair yazılı veya sözlü kayıtlar ya da mevcut bir rezervasyonunuzu ilgilendiren özel istekleriniz
 • Sigorta bilgileriniz; seyahat sigortası poliçenize ilişkin detaylar
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz; seyahatiniz sırasında özel isteklerde bulunmanıza sebep olabilecek bir hastalığınızın bulunması ya da hastalığınız sebebiyle rezervasyon değişikliği veya iptali talebinde bulunmanız halinde özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan sağlık bilgilerinizi,
 • Hali hazırda mevcut olan koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden talep edilen HES kodu gibi kişisel sağlık verilerinize ilişkin bilgiler ile rezervasyonunuz sebebiyle konaklama, taşıma vs. şirketin talebi halinde yasa ve yönetmelikler dahilinde istenebilecek diğer sağlık verilerinizi işleyebiliriz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLERİZ?

Kişisel verilerinizin korunması için tam bir titizlikle çalışmakta ve verilerinizi yalnızca belli amaçlarla ve mümkün olan en az şekilde kullanmaktayız.

Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gereken kişisel bilgilerinizi (isim, soy isim, cinsiyet, yaş, e-posta, telefon vb.) sizlerden talep etmektedir. Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. müşteri formlarından toplamış olduğu bilgileri; müşterilerinin haberi ya da aksi bir talimatı olmadan, sözleşme ilişkisi içinde olduğu, veri güvenliği konusundaki hassasiyetini paylaşan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden üçüncü kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde yapılan paylaşımlar hariç, kesinlikle paylaşmamakta, ticari faaliyetleri dışında hiçbir nedenle kullanmamaktadır.

Kişisel verilerinizi alışverişlerinizde sizlere zaman kazandırmak, sizleri çeşitli indirim ve kampanyalara dahil etmek, siz mevcut ya da muhtemel müşterilerimizin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetlerimizi özelleştirerek önerilmesi, tanıtılması ve memnuniyetiniz için gerekli çalışmaları yapmak için;

Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması (sosyal medya, arama motorları vb. farklı kanallarda) kapsamındaki faaliyetleri, sunduğumuz ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için yapılan çalışmalar ile dönemsel kampanya çalışmaları için;

Satış sonrası destek hizmetlerine ilişkin faaliyetler, müşteri (üye/kullanıcı) ilişkileri yönetimi süreçleri (üye/kullanıcı talep ve şikâyetlerinin takibi ve sonuçlandırılması) sözleşme süreçlerinin, hukuki taleplerin takibi için;

Sizlerle iletişim sağlamak, ticari ileti gönderimleri, internet sitemizin yönetimi, bilgi teknolojileri altyapısı, bilgi güvenliğinin sağlanması, denetimi ve süreçlerinin takibi ve şirketimizin hukuki ve ekonomik güvenliğini için;

Hizmetlerimize ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi için;

Yetkili kamu kurumlarıyla veya özel kişilerle kişisel bilgilerinizi yasal olarak talep edilmesi halinde paylaşabiliriz.

Tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca rutin olarak veya talep üzerine yetkili kamu kurumları veya tabi olduğumuz sigorta ve vergi mevzuatı nedeniyle ilgili kuruluşlar ile bilgilerinizi paylaşmamız gerekebilir.

Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişiler tarafından yürütülen hukuki, teknik, ticari faaliyetlerin, (iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi dahil tüm faaliyetleri) muhasebe işlerinin takibinin mevzuata uygun olarak ve güvenli, güncel doğru şekilde gerçekleştirilmesi için birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için;

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacı ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLERİZ?

Kişisel verileriniz kural olarak KVKK’nun 5. maddesinde düzenlenen şartlar dahilinde “açık rızanız ile” sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak meşru amaçlarla işlenebilir. Yukarıda belirttiğimiz şekillerde elde ettiğimiz verilerinizi açık onayınız halinde ya da bu konuda verdiğiniz izni belirtilen şekillerde geri almadıkça belirtilen amaçlarla işlenmekte olup verilerinizin işlenmesine ilişkin verdiğiniz onayı her zaman geri alabilirsiniz.

E-Posta bültenleri ve kısa mesajlar hakkında bilgilendirme:

Üyelik başvurusu sırasında veya üyeliğiniz süresince pazarlama faaliyetlerini kabul ve/veya redde dair tercihte bulunabileceğiniz gibi gönderdiğimiz  e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkinden, e-bülten üyeliğinden, kısa mesajın sonunda yer verdiğimiz “Bu mesajları almak istemiyorsanız RED yazıp ….’e gönder” komutlarını izleyerek ya da Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. çağrı merkezini arayarak e-posta ve kısa mesaj gönderim listelerimizden kolayca ayrılabilirsiniz.

Aracı platformlarla elde edilen veriler:

Yukarıda da belirttiğimiz gibi internet sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla elde ettiğimiz veriler sistemlerimizde işlenir. Ancak bildiğiniz gibi çeşitli sosyal medya platformları ya da Google mail üzerinden üyelik oluşturmanız halinde öncelikle bu sistemlere giriş yapmanız gerekmekte olup sistem onayından sonra internet sitemize ya da uygulamamıza yönlendirilmektesiniz. Bu sebeple tarafımıza ulaştığınız aracı platformun adınız, soy adınız, e-posta adresiniz dışında profil fotoğrafınız ve ilgili platformda paylaştığınız verilerinize tarafımızca da erişilmekte olup bu verileri sistemlerimizde saklama hakkına sahibiz.

İlgili kişinin açık rızası alınmadan işlenebilecek veriler:

KVKK’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında hangi durumlarda onayınızın alınmasına gerek kalmaksızın verilerinizi işleyebileceğimiz düzenlenmiştir.

Buna göre;

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli veriler:

KVKK’nun 6. Maddesine göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli verilerinizi işleyebilmemiz için tarafınızın açık rızası gerekmektedir.

Bununla birlikte söz konusu özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermeniz halinde özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyeceğimizi ve Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. olarak bu uğurda KVK Kurulunca belirlenen tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğumuzu bildirmek istemekteyiz.

Sizlere daha iyi hizmet verilebilmemiz için onayınız ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaçla sınırlı olmak üzere işleyebiliriz. Firmamız üzerinden gerçekleştirdiğiniz rezervasyonlarda pandemi gibi salgın hastalıklar, ülkemizde veya dünyada meydana gelen genel sağlık ve güvenliği tehdit edici herhangi bir durum ile beklenmedik bir halin ortaya çıkması halinde ve bu duruma özgü olarak çıkan genelge ve yasal düzenlemeler gereği misafirlerden, kendilerine ve yakınlarına ait sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere KVKK 6. maddesinde düzenlenen bazı kişisel verileri talep edebilir. Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir.

Otomatik yollarla elde edilen veriler:

Otomatik olarak veri işlenmesi; bilgisayar, telefon, saat gibi elektronik işlemci cihazlar tarafından yerine getirilen, yazılım veya donanım özellikleri aracılığıyla önceden hazırlanan algoritmalar kapsamında insan müdahalesi olmadan kendiliğinden gerçekleşen işleme faaliyetlerinin tümün kapsamaktadır.

Kişisel verileriniz kimi zaman otomatik sistemleri aracılığıyla işlenebilir. Ancak bu halde dahi Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. olarak KVKK’na uygun olarak bu şekilde elde edilen verilerinizi de aleyhinize kullanmayacağımızı taahhüt ederiz.

 1. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ ÇERÇEVESİNDE VERİLERİNİZİ NASIL KORURUZ?

Kişisel veri niteliğinde olsun ya da olmasın toplanan müşteri bilgileri genel kullanıma açık olmayan 128 Bit SSL güvenlik sistemiyle güvenli bir alanda saklanır.

KVKK’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. olarak taahhüt etmekteyiz. Flora Uzungöl Resort Hotel markası markası sahibi Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri mevcut ve ileride açılacak tüm şubelerimizi, acentalarımızı, iştiraklerimizi ve bu iştiraklerimizde çalışan personeli, iş ve çözüm ortaklarımız ile onların çalışanlarını da kapsamaktadır.

Bu konuda iş birliği yaptığımız diğer firmalar, çalışanlarımız, aracı kurumlar, acentalarımıza kişisel verilerinizi özenli şekilde muhafaza etmesi için gerekli uyarılarda bulunmakta ve acentalarımız, çalıştığımız diğer firmalar, aracı kurumlar ya da çalışanlarımızla yaptığımız sözleşmelerde kişisel verilerinizin korunması konusunda yükümlülükler getirmiş bulunmaktayız.

 1. VERİLERİNİZİN İŞLENİP SAKLANMASI KONUSUNDA UYDUĞUMUZ İLKELER

Yukarıda açıkladığımız üzere yalnızca kişisel nitelikteki verilerinizi belirli bir süre, belli amaçlarla aşağıda sayacağımız ve KVKK’nun 4. Maddesinde sayılan ilkeler doğrultusunda kullanmaktayız.

Buna göre kişisel verilerinizi;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleyerek,
 • İşlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanır,
 • İşlendiği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederiz.

Kişisel verileriniz beyan ettiğiniz bilgilerle oluşturulduğundan tarafımızca doğru kabul edilir. Kişisel verilerinizde değişiklik meydana geldiğinin resmî belgelerden anlaşılması halinde ya da tarafınızın talebi ile bilgileriniz/kişisel nitelikte verileriniz güncellenir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. tarafından sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen kişi ve kurumlara, aşağıda saydığımız ve şirket faaliyetleri kapsamında aktarılabilecektir;

 • İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. iş ortaklarına,
 • Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. tedarikçilerine,
 • Şirketimizin iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak, Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. çözüm ortaklarına,
 • Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. iştiraklerine,
 • Hukuki konularla ilgili olarak gerekmesi halinde avukatlara,
 • Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere gerekli olması halinde resmî kurumlara,

Kişisel verileriniz kanunda Kurul tarafından belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri KVKK’deki diğer şartlara uygun olarak (açık rızanız ya da rızanın aranmadığı hallerde otomatik olarak) yurt içi ve yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.

 

 1. KVKK KAPSAMINDA HANGİ HAKLARA SAHİPSİNİZ?

Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. kanun kapsamında kişisel verileriniz işlenmeden önce onay alma, verinin işlenmesinden sonra ise kişisel verileri ilgili mevzuatta düzenlenen şekillerde veri sorumlusu sıfatıyla işleyip muhafaza etme hak ve sorumluluğu altında olduğunu kabul etmektedir. Kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı KVKK gereği aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun mu kullanıldığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin, kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARIN KULLANILMASI

Veri sahipleri, 11. maddede düzenlenen hakları kullanmak için “Kişisel Veri Sahibi Talep Formunu” doldurarak kimliğini tespit edecek belgelerle (kimlik veya pasaport fotokopisi) birlikte; ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile, iadeli taahhütlü mektupla “Gölbaşı Mah. Fatih Cad. No:42 Uzungöl / Çaykara/Trabzon/Türkiye” adresine iletilmesi veya formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak kep adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi yöntemlerinden biriyle Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ.’ne başvurusunu gerçekleştirebilecektir.

Talebin Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ.’ne iletilmesi durumunda talepleriniz tarafımızca mümkün olan en kısa sürede ve Kişisel Veri Sahibi Talep Formunda belirttiğiniz yöntemle 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca veri sahipleri tarafından kullanılabilir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Bununla birlikte her ne kadar tarafınızca sunulan veri silme talebi kabul edilse dahi; resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde, verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin KVKK’nda düzenlenen saklama süresinin geçmesi, adli süreçlerin sona ermesi ya da diğer gerekliliklerin ortadan kalkması halinde tarafımızca kendiliğinden ya da talebiniz üzerine silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

 1. GİZLİLİK İLKESİ VE VERİ GÜVENLİĞİ

 

Müşterilerimizin Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. ile paylaştığı veriler (kişisel nitelikte olsun ya da olmasın) gizli kabul edilir. Bu bağlamda Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. olarak verilerinizi ancak yukarıda açıkladığımız amaçların gerçekleşmesi için ve açıkladığımız ilkeler doğrultusunda kullanmaktayız. Kişisel verilerinizin gizli kalması için elimizden gelen tüm çabayı gösterir, kişisel verilerinize şirket içinde ancak yetki verilmiş kişilerce ulaşılabileceğini sizlere garanti ederiz.

 

Şirket çalışanlarımız dahil hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri iş amaçları dışında kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz.

Tarafımızca toplanan kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın herhangi bir mağduriyete uğramaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirleri almaktayız. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü kişilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 

 1. İHLALLERİN BİLDİRİMİ

Uzungöl Otelcilik LTD. ŞTİ. kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğunun kendisine bildirilmesi halinde; ihlali gidermek ve müşterinin zararını en aza indirmek için gerekli tüm tedbirleri derhal alır. Buna rağmen müşterinin bir zararı meydana gelmiş ise söz konusu zararı kusuru oranında giderir. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İletişim

Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Adres: Gölbaşı Mah. Fatih Cad. No:42 Uzungöl/Çaykara/Trabzon/Türkiye

E-Posta: kvkk@florauzungol.com

Telefon: +90 462 6576666

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ

www.florauzungol.com üzerinden hesap oluştururken, kayıt olurken veya  ürün ve hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni” içeriğini okuduğunuzu, anladığınızı ve  kişisel verilerinizin KVKK kapsamında www.florauzungol.com tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek/tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız.